นาทีนี้ลงทุนต่างประเทศเป็นเรื่องจำเป็น

TRINITY Asian Private Fund( X Japan) กองทุนส่วนบุคคล ลงทุนหุ้น ในภูมิภาคเอเซียยกเว้นญี่ปุ่น ผลตอบแทน 1 ปี = 14.63% ผ่านเหตุการณ์ ลดดอกเบี้ย Trade War และCOVID19(2พ.ค.2562-30เม.ย.2563) (**ผลตอบแทนก่อนหักค่าบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) (*)ลงทุนในหุ้นกลุ่ม Health care ,Lithium ,Technology Fin ncialและ Energy (*)ลงทุนขั้นต่ำ 2 ล้านบาท (*)มีการซื้อ Forward ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน อายุลงทุน 1ปี(1 มิ.น.2563-30พ.ค.2564 ) ชำระเงินภายใน 27 พ.ค.2563 ก่อนเที่ยง (*)ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศุึกษาทำความเข้าใจลักษระสินค้า เงื่อนไข ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ ลงทุน  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.