• Chatchai

กลุ่ม UAC เซ็น MOU กับ PEA ENCOM ลุยโรงไฟฟ้าชุมชน


นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเอซี โกลบอล (UAC) (ขวา) ร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ (UAC&TPT) และ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล (PEA ENCOM) โดยมีนายเฮง ทองแท่งไทย ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากขวา) พร้อม น.ส.นิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการผู้จัดการ UAC&TPT (ที่ 2 จากขวา) นายเขมรัตน์ ศาส ตร์ปรีชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ PEA ENCOM ( ที่ 3 จากซ้าย) นายวชิระ พิทักษ์ตันสกุล ผู้จัดการหน่วยธุรกิจลงทุนพลังงานทดแทน (ที่ 2 จากซ้าย) และนายมานพ ชอบประดิษฐ์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมลงทุน ในการเข้าซื้อหุ้นหรือกิจการโรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพพืชพลังงาน ขนาด 3 เมกะวัตต์ ของ UAC&TPT ซึ่ง UAC ถือหุ้นอยู่ 50.01% ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าภูมิภาค เมื่อเร็วๆนี้

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.