การประปานครหลวง วางใจ บลจ.ยูโอบี บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปานครหลวง แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการประปานครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก นายปริญญา ยมะสมิต ประธานคณะกรรมการกองทุน (ขวา) ลงนามในสัญญาร่วมกับ น.ส.รัชดา ตั้งหะรัฐ กรรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ (กลาง) พร้อมด้วย น.ส.กุสุมาพร หิรัณยัษฐิติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) (ซ้าย) ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการประปานครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยรอบสัญญานี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565 ( 3 ปี)

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook