วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจ...จากผลเลือกตั้งสหรัฐฯ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจ...จากผลเลือกตั้งสหรัฐฯ โดยสรุปว่าผลโพลและการคาดการณ์ต่างๆ มองการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พ.ย. 63 ไปในทิศทางเดียวกันว่า โจ ไบเดน ตัวแทนจากพรรคเดโมแครต จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี และยังกวาดที่นั่งในสภาคองเกรส ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา อันน่าจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในภาพรวม เนื่องจากการผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่และการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ น่าจะทำได้ราบรื่นกว่า ในกรณีที่พรรคเดโมแครตครองเสียงเพียงสภาเดียว


อย่างไรก็ตาม หากผลการเลือกตั้งพลิกโผ ทรัมป์ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีต่ออีกสมัย  อันเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของตลาด จะทำให้ตลาดเงิน ตลาดทุน ผันผวนอย่างมาก ดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าลง แม้ว่าความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเพิ่มสูงขึ้น


ในกรณีที่โจ ไบเดน ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี และพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากทั้งสองสภา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2564 มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3.0% ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ  ตามความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกที่ลดลง 


ในส่วนผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1% จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 0.2% (บนสมมติฐานที่ไม่มีการยกระดับสถานการณ์การเมือง รวมถึงการแพร่ระบาดซ้ำของโควิดอย่างรุนแรงในประเทศ)  ผ่านผลกระทบทางตรงจากการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ และผลกระทบทางอ้อมผ่านเศรษฐกิจโลก ในภาพรวมที่ฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดี 

ในขณะที่ ค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทางแข็งค่า ตามการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่ว่าใครจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี แต่ถ้าโจ ไบเดน ได้เป็นประธานาธิบดี จะทำให้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกโดยรวมลดลง เงินทุนไหลกลับเข้าไปหาผลตอบแทนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ดอลลาร์จึงมีแนวโน้มอ่อนค่าลงมาก ทำให้ค่าเงินบาทจึงมีทิศทางแข็งค่ามากกว่า นอกจากนี้ ความเสี่ยงในประเทศ ทั้งปัจจัยการเมือง และสถานการณ์การแพร่ระบาดซ้ำของโควิด ไม่ได้ยกระดับสูงขึ้น ดังนั้น คาดว่า ในช่วงสิ้นปี 2563 ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจากปัจจุบันที่ระดับ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ฯ 

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook