+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

วิริยะประกันภัย บริจาคเงินช่วยเหลือเยียวยา ครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุการณ์โคราช รายละ 1 แสนบาทบริษัท วิริยะประกันภัย มีความรู้สึกเสียใจ และตระหนักถึงความสูญเสียและความเสียหายจากกรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญใน จ.นครราชสีมา ที่ทำให้มีผู้เสียเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากบริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างทันท่วงทีให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมบูรณาการช่วยเหลือเยียวยาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ด้วยการมอบหมายให้ผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทนในพื้นที่ที่มีการนำศพกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศล เพื่อเข้าไปเคารพศพ และแสดงความอาลัยต่อผู้ที่จากไป พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นกรณีพิเศษให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตจำนวน 27 ราย รายละ 100,000 บาท ซึ่งมีทายาทของผู้เสียชีวิตบางราย ได้แสดงเจตจำนงที่จะนำเงินเยียวยานี้ไปบริจาคเพื่อการสาธารณกุศล


ทั้งนี้ นายอำนาจ นานคงแนบ ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน อุดรธานี บริษัท วิริยะประกันภัย ได้เข้ามอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจำนวน 100,000 บาท ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต คือ พลทหารเมธา เลิศศิริ หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ณ วัดโพธิสมพร ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี