• Chatchai

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน มอบถุงผ้าใส่ยา รพ.เลิดสินนายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง ศิริไชย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รับมอบ รับมอบถุงผ้าใส่ยา จำนวน 4,500 ใบ ตามโครงการ "รักษ์ถุงผ้า No Plastic" ของ บริษัท วิริยะประกันภัย โดยมี น.ส.กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษา ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนมอบ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลเลิดสิน ได้นำไปใช้ใส่ยาให้แก่คนไข้ที่มาใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับการรักษาต่อเนื่องหลายเดือนจึงต้องรับยากลับบ้านจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลเลิดสิน แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook