• Chatchai

ประกันจุก จ่ายสินไหมเพิ่มกรณีเสียชีวิตจากรถ รายละ 1 ล้านบาท เริ่มใช้ปี'63 เบี้ยเพิ่ม 2%

นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย เปิดเผยว่า ในต้นปี 2563 คาดว่าทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จะมีการประกาศบังคับให้บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์และทำประกันภัยไว้รวมกันไม่ต่ำกว่ารายละ 1 ล้านบาท โดยแยกเป็นค่าสินไหมจากประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจ่ายขั้นต่ำ 7 แสนบาท และประกันภัยภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ.จ่าย 3 แสนบาท จากเดิมที่รวมกันแล้วจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่ 6 แสนบาท แยกเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจขั้นต่ำ 3 แสนบาท และประกันภัย พ.ร.บ. 3 แสนบาท


ดังนั้น จึงคาดว่าในปี 2563 แนวโน้มค่าสินไหมของธุรกิจประกันภัยจะมีการปรับขึ้นอย่างแน่นอน เมื่อรวมกับต้นทุนค่าซ่อม ค่าอะไหล่แล้ว คาดว่าจะส่งผลให้อุตสาหกรรมต้องปรับเบี้ยรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2% เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากค่าสินไหมที่สูงเพิ่มขึ้น


อย่างไรก็ตาม การปรับเบี้ยเพิ่มขึ้นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆประกอบด้วย เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่ดีขึ้น การปรับเบี้ยแต่ละครั้งจึงต้องใช้ความระมัดระวัง โดยในส่วนของวิริยะเอง คงจะมีการปรับเบี้ยเฉพาะในส่วนของรถยนต์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและมีค่าสินไหมสูงเป็นหลัก เช่น กลุ่มรถซิตี้คาร์ อายุคนขับ 20-35 ปี ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 60% ของรถยนต์ที่ทำประกัน


“เมื่อปี 61 อัตราค่าสินไหมต่อเบี้ยประกันภัยรถเราอยู่ที่ 61.65% แต่พอมาถึงปี 62 มีการประกาศใช้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถขั้นต่ำที่วันละ 500 บาท ก็ทำให้ปัจจุบันอัตราค่าสินไหมต่อเบี้ยประกันภัยเราเพิ่มขึ้นอยู่ 62.74% และคาดว่าหากมีการบังคับใช้ค่าสินไหมสำหรับผู้เสียชีวิตขั้นต่ำที่ 1 ล้านบาท ก็จะทำให้อัตราค่าสินไหมต่อเบี้ยประกันภัยเราคงเพิ่มถึง 65% แน่”นายสยม กล่าว


อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ย.) ทำเบี้ยรวมได้ 29,089 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 963 ล้านบาท หรือเติบโต 3.4% โดยมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 89% และเบี้ยที่ไม่ใช่รถยนต์หรือนันมอเตอร์ 11% มีกำไรประมาณ 1,000 ล้านบาท คาดว่าเมื่อถึงสิ้นปีนี้จะทำเบี้ยรวมได้ 30,000 ล้านบาท และมีกำไรส่วนใหญ่จากการลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมปีนี้ วิริยะประกันภัยคงเติบได้ประมาณ 4% จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ที่ 5% สาเหตุหลักก็มาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเป็นหลัก แต่คาดว่าในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะมีงานมอเตอร์ เอ็กซโปจะช่วยกระตุ้นยอดขาดรถปลายปีและมียอดทำประกันเพิ่มขึ้นอีก


นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ปัจจุบันทางสมาคมฯอยู่ระหว่างหารือในรายละเอียดเรื่องค่าชดเชยหรือค่าสินไหมผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุกับทาง คปภ.อยู่ คาดว่า จะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ แต่คงประกาศใช้บังคับไม่ทันภายในวันที่ 1 ม.ค.2563 อย่างเร็วสุดก็คงบังคับใช้ทันในวันที่ 1 เม.ย.2563 เนื่องจากบริษัทประกันต้องใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และเงื่อนไขกรมธรรม์ ก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ


“ตอนนี้ เราได้ข้อสรุปแล้วว่า ค่าชดเชยผู้เสียชีวิตทั้งประกันภาคสมัครใจและประกัน พ.ร.บ. ต้องรวมกันให้ได้ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท จากเดิมรวมกันขั้นต่ำอยู่ที่ 6 แสนบาท ซึ่งกำลังคุยกันอยู่ว่าจะมีการปรับเพิ่มในส่วนของประกัน พ.ร.บ. แทนหรือไม่”นายอานนท์ กล่าว


อย่างไรก็ตาม มองว่าการปรับเพิ่มค่าชดเชยผู้เสียชีวิตจะไม่ส่งผลกระทบให้อัตราค่าสินไหมต่อเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นมากนักจนส่งผลกระทบให้ต้องมีการเพิ่มเบี้ย โดยเฉพาะรถเก๋งที่มีผู้โดยสารน้อย แต่อาจกระทบกับเบี้ยรถโดยสารที่มีผู้เดินทางเป็นจำนวนมากมากกว่า


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook