วิริยะประกันภัย ร่วมใจสู้ภัยโควิดมอบชุด PPE บุคลากรแพทย์โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกนางสุภาพร เกษร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) บริษัท วิริยะประกันภัย พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 ร่วมมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ประกอบไปด้วยชุดคลุมปฏิบัติการ, Face Shield, แว่นตา, ถุงมือ และรองเท้า ให้แก่โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค และลดโอกาสติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน พัทยา บริษัท วิริยะประกันภัย


นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออก อีกจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพานทอง โรงพยาบาลตราด โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน โรงพยาบาลสนามชัย โรงพยาบาญอรัญฯ โรงพยาบาลนาดี และโรงพยาบาลมาบตาพุต


สำหรับการดำเนินการมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย PPE ด้วยบริษัทฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสียสละชีวิตของตนเองเพื่อรักษาผู้ป่วย ในขณะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและเร่งด่วนมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงได้กระจายชุด PPE ไปยังสาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัยทั่วประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้น 5,000 ชุด รวมมูลค่า 3 ล้านบาท เพื่อให้ทางสาขาและศูนย์ฯ นำไปส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของไทย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สังคมก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook