• Chatchai

วิริยะประกันภัย ร่วมใจสู้ภัยโควิดมอบชุด PPE บุคลากรแพทย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สายลักษณ์ พิมพ์เกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และแพทย์หญิงหทัยมาศ โคตรสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านภารกิจทรัพยากรมนุษย์ (กิจกรรมพิเศษ) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากบริษัท วิริยะประกันภัย โดยมี น.ส.อภิญญา สัมฤทธิ์รินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมด้วยนายพรชัย ละมูลพันธ์ ประธานชมรมตัวแทนประกันวินาศภัยสาขานครราชสีมา และนายประสงค์ เรืองสินทรัพย์ ประธานชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานสาขานครราชสีมา เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook