• Chatchai

"วิริยะ-BDMS" เปิดตัวประกันสุขภาพเหมาจ่ายใหม่ วางเป้าให้คนไทยทุกคนซื้อได้ ค่าเบี้ยวันละ 17 บาท

“วิริยะประกันภัย-กรุงเทพดุสิตเวชการ” ร่วมยกคุณภาพชีวิตคนไทย หวังให้คนไทยทุกคนมีกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพฉบับแรก เพื่อได้รับการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมในมาตรฐานระดับโลก เปิดตัวโครงการ “คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพื่อคนไทย” Viriyah Healthcare by BDMS ค่าเบี้ยเริ่มต้นวันละ 17 บาท ได้รับความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี คุ้มครองตั้งแต่บาทแรกโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในวงเงินคุ้มครองเริ่มต้น 1 แสนบาท และสูงสุด 7 แสนบาท เข้ารักษาโรงพยาบาลในเครือ BDMS ได้ทั่วไทยนายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS เปิดตัวโครงการ “คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพื่อคนไทย: Viriyah Healthcare by BDMS” เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของคนไทย และต้องการให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงกรมธรรม์ประกันสุขภาพฉบับแรกได้ ด้วยค่าเบี้ยที่ไม่สูง สามารถตัดสินใจซื้อความคุ้มครองได้ทันที โดยให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย


ทั้งนี้ ยังเป็นแบบประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์การรักษาพยาบาลที่หลากหลายครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศและ ASIA มีด้วยกัน 3 แผน ค่าเบี้ยเริ่มต้นวันละ 17 บาท ให้ความคุ้มครอง 1 แสนบาทต่อปี แผนที่ 2 ค่าเบี้ยเริ่มต้นวันละ 24 บาท ให้ความคุ้มครอง 3 แสนต่อปี และแผนสูงสุดค่าเบี้ยวันละ 33 บาท ได้รับความคุ้มครองถึง 7 แสนบาทต่อปี ซึ่งลูกค้าจะซื้อกี่กรมธรรม์ก็ได้ แต่รวมกันแล้วความคุ้มครองต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท วางเป้าหมายภายในอีก 2-3 ปี ทำยอดขายให้ได้ 1 แสนกรมธรรม์


“ในส่วนเงื่อนไขความคุ้มครอง เป็นความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อรายปีไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละปี และได้รับผลประโยชน์ใหม่ต่อเนื่องทุกปี เริ่มต้นคุ้มครองอายุตั้งแต่ 16-60 ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึง 80 ปี ซึ่งในอนาคตก็มีแผนที่จะขยายถึง 100 ปี โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยแบบคนไข้ใน ตั้งแต่ บาทแรก จนครบวงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่าห้องปกติ ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ค่าการพยาบาล ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล รวมถึงค่าอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ และค่ายา ค่าแพทย์ และที่สำคัญ ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS” นายเกรียงศักดิ์ กล่าวอย่างไรก็ตาม เชื่อว่าด้วยราคาค่าเบี้ยประกันภัยและมาตรฐานการรักษาที่ได้รับ ตลอดไปถึงศักยภาพที่ทั้ง 2 องค์กรมีเครือข่ายอยู่ทั่วไทย โดยเฉพาะช่องทางตัวแทนของวิริยะประกันภัย จะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบใหม่นี้ได้โดยง่ายและตัดสินใจซื้อได้ทันที


นอกจากนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดผลประโยชน์ให้กับผู้คนที่เคยซื้อแผนประกันสุขภาพ Covid19 เพียงแค่ผู้สนใจนำหน้าตารางกรมธรรม์มาแสดงว่าได้เคยซื้อสินค้านี้ ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์จากบริษัทประกันใดก็ตาม สามารถนำมาใช้แทนเงินสด มูลค่าสูงสุด 800 บาทต่อกรมธรรม์ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 อีกทั้งบริษัทฯยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร บริษัท บัตรกรุงไทย หรือ KTC ในการมอบสิทธิประโยชน์เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้า เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563


สำหรับผลประกอบการด้านการรับประกันภัยสุขภาพ นายเกรียงศักดิ์ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ใน 5 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯประสบความสำเร็จในการดำเนินงานการรับประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non-Motor) เป็นอย่างมาก เพราะมีอัตราเติบโตถึง 33.90 % เบี้ยรับรวมทั้งสิ้น 1,915 ล้านบาท โดยมีประกันภัยสุขภาพเติบโตสูงสุดถึง 966% เบี้ยประกันภัย 797 ล้านบาท เหตุที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในตลาดประกันสุขภาพ คาดว่าน่าจะเป็นความกังวลของผู้คนที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โควิด-19 จึงจำต้องแสวงหาความคุ้มครองจากระบบประกันภัย ซึ่งเงื่อนไขความคุ้มครองของบริษัทฯ


นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ BDMS กล่าวว่า ปัจจุบันค่ารักษาเฉลี่ยโรงพยาบาลในเครือ BDMS กรณีที่เป็นผู้ป่วยในโรคไม่ร้ายแรง เช่น ไข้หวัดใหญ่ อยู่ที่ประมาณ 2-3.5 หมื่นบาท แต่หากเป็นโรงร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง ก็จะมีค่ารักษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท โดยปัจจุบัน BDMS มีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าประกันสุขภาพทั้งในประเทศและจากต่างประเทศอยู่ที่ 31% และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 40% ในอีก 3 ปีข้างหน้า จากเดิมมีสัดส่วนแค่ 20%


"จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เห็นชัดเจนว่า “ไม่ควรประมาทเรื่องสุขภาพ” ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงจะไม่เจ็บป่วย ณ วันนี้อาจไม่จริงเสมอไป ความเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ ยังคุกคามคนไทยในวัยที่น้อยลงเรื่อยๆ ด้วยความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั่วประเทศเน้นคุณภาพและมาตรฐานการดูแลรักษา ทั้งยังพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการแพทย์ร่วมกับสถาบันการแพทย์ระดับโลก โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์หัวใจ ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ศูนย์กระดูก ศูนย์อุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจและวางใจในผลการรักษาที่เรามอบให้ ครอบคลุมทั้งการป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูอย่างครบวงจรโดยเราไม่เคยหยุดที่จะแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งมอบศักยภาพบริการทางการแพทย์ที่เรามี จึงเป็นที่มาของความร่วมมือขึ้นในครั้งนี้ผ่านประกันสุขภาพของ โครงการ Viriyah Healthcare by BDMS “คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพื่อคนไทย” นางนฤมล กล่าว

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ กล่าวว่า แสนสิริได้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยและมุ่งมั่นส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบ้านแสนสิริอย่างไม่หยุดยั้งภายใต้วิสัยทัศน์ ขององค์กรในปีนี้ “Made For Life เพื่อชีวิตดีดีของทุกคน” นอกเหนือจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์แก่ลูกค้าในทุกระดับแล้ว เรายังเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงทุกคน และผู้นำอันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้าน เราต้องการให้ครอบครัวแสนสิริทุกคน ได้เข้าถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านกรมธรรม์ประกันสุขภาพฉบับแรกในราคาที่เข้าถึงได้ โดยวางแผนมอบประกันจากโครงการฯให้ลูกบ้านครอบครัวแสนสิริรายใหม่ ได้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและครอบคลุมในทุกมิติของการอยู่อาศัย

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook