วิริยะประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โคราชคุณวารี กกขุนทด ผู้จัดการศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทน และ ว่าที่ร้อยตรี กมลวรรณ โมรินทร์ ผู้จัดการสาขา จังหวัดนครราชสีมา ในสังกัดฝ่ายปฎิบัติการภาค 2 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งได้มอบค่าสินไหมทดแทนจำนวน 1 แสนบาท ตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา ณ บ้านใหม่ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook