+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

วิริยะประกันภัย-สรท. ร่วมลงนามความร่วมมือการดำเนินการสนับสนุน Q Mark


นายสุรพงษ์ กิจชิต ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา บริษัท วิริยะประกันภัย(ซ้าย) และนายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ(ขวา) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ขอเข้ารับการตรวจประเมิน Q Mark ภายใต้โครงการระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดยพิธีลงนามจัดขึ้นภายในงาน TILOG-LOGISTIX 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค (บางนา) กรุงเทพฯ


สำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่าง สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ (สรท.) และ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีคุณภาพและมาตรฐาน ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งแล้ว ยังเป็นการช่วยยกระดับธุรกิจการขนส่งและอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวม ตลอดจนทำให้ผู้ประกอบการขนส่งมีศักยภาพในการแข่งขันและมีความพร้อมสำหรับการเปิดเสีรีการค้าขนส่งอีกด้วย


โดยภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ สรท. จะกำหนดนโยบายสนับสนุนให้มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ที่วิริยะประกันภัยมีให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองฯ รวมถึงร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)