• Chatchai

วิริยะประกันภัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร โตโยต้าบัสส์เยี่ยมชมปราสาทสัจธรรม-พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ


บริษัท วิริยะประกันภัย โดยมี นายสุพจน์ ภักดิ์ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทน พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรพล โตวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าบัสส์ ในโอกาสนำคณะผู้บริหารและทีมงานของ บริษัท โตโยต้าบัสส์ และบริษัทในเครือ เข้าเยี่ยมชมปราสาทสัจธรรม จ.ชลบุรี และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้กิจกรรม “ตะลอนทัวร์ ธรรมะสวัสดี สุขกายสุขใจ” ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมไทย ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของชนชาติไทยแล้ว ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองบริษัทซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกด้วย

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228