วิริยะประกันภัย" เราเป็นที่1 มาตั้งแต่ปี35

"วิริยะประกันภัย" เราเป็นที่1 มาตั้งแต่ปี35เพราะเรากล้าลงทุน เรามีระบบตัวแทนที่แข็งแกร่ง

ทิศทางในอนาคต เรายังคงให้ความสำคัญกับตัวแทนเป็นอันดับ 1


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ " อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ตัวแทนประกันวินาศภัยในยุควิถีใหม่” โดยมี


นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เล่าว่า วิริยะประกันภัยเราอยู่ในธุรกิจนี้มานานและนานมาก เรามาอยู่ตั้งแต่ปี 2535 ถึงปัจจุบันผ่านมาเรามีประสบการ เราสร้างและพัฒนาสังคมไทย

ผ่านตัวแทนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจ ถึงตอนนี้เรามีต่วแทนที่มากความสามารถมีฝีมือตัวแทนของวิริยะเข็มแข็งและเก่งเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ"เราอยู่กันมา จากรุ่นสู่รุ่น จากปี2535 เราเป็นเบอร์1 ในธุรกิจประกันภัย ถึงปัจจุบันเรายังคงเป็นที่ 1 เพราะเราเป็นบริษัทแรกๆ ที่กล้าลงทุน ตอนนั้นเราใช้เงินไป 20 ล้านบาท นำเทคโนโลยี

มาใช้ในการรับประกัน ซึ่งผลของการกล้าลงทุนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วยอดขายเราโตแบบก้าวกระโดด ลงทุนเครื่อข่ายตัวแทน เราสร้างศูนย์สาขาอย่างต่อเนื่อง ถึงตอนตอนนี้มี 160 แห่งทั่วประเทศ นี้คือโครงสร้างที่เราทำมาต่อเนื่อง เพื่อรองรับและให้บริการกับลูกค้าและทำให้วิริยะยังคงเป็นที่1 "


นายดลเดช เล่าต่อว่า ในส่วนของตัวแทนเราเมื่อเขาอยู่กับเรา ทุกคนมีความมั่นใจ มีความผูกผัน นั้นเพราะว่า .วิริยะเรากล้าลงทุนในเรื่องเครือข่าย ลงทุนศูนย์บริการและการขาย พัฒนาระบบตัวแทนจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้เกิดความภูมิใจ ทำให้งานขายของเราแข็งแกร่ง เราสร้างเนื้อหา สร้างความใกล้ชิด ตัวแทนของเราไม่รู้สึกกังวลในเรื่องบริการหลังการขายซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เราเติบโต


สำหรับตัวแทนเขาจะรู้สึกอย่างไร ที่ได้อยู่กับเรา เขามีรายได้ ที่ดี อาชีพนี้ให้ความสุขเจอคน เจอความหลากหลาย เขาอยู่ดับบริษัทประกันภัยอันดับ1 ซื้อประกันภัยเขาบริษัทดูแลได้ สร้างความใกล้ชิดและเครือขาย และนี้ยังคงเป็นทิศทางที่สำคัญของบริษัทคือการให้ความสำคัญกับตัวแทนเป็นอันดับ 1

อย่างไรก็ตามในปีนี้ วิริยะ ประกันภัยถือว่ามีความภาคภูมิใจ ที่ตัวแทนของเราได้รับ รางวัล ตัวแทนประะกันวินาศภัยดีเด่น 3 ท่าน จาก คปภ. ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จหนึ่งของเราสำหรับ “ตัวแทนประกันวินาศภัยในยุควิถีใหม่ "เป็นอย่างไร ในมุมมองผมว่า เรายังคงต้องพัฒนาตัวเอง เพราะเราเจอลูกค้าที่หลากหลายในทุกๆด้าน การบริการ จุดเด่น การขายต้องเยอะสำคัญการบริการต้องหนักขึ้นการขายจำเป็น ต้องใกล้ชิด อย่าหลงทางผ่านไลน์และ fb เพราะจะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่การขายวิถีเดิมอย่าละทิ้งเพราะนั้นคือจุดแข็งของเรา เห็นชัดเจนในช่วง ปิดเมืองแต่ตัวแทนเรามียอดขายเพิ่มสูงขึ้นนั้นเพราะ เรามีฐานลูกค้าที่อยู่ในชนชั้น กลาง มีเงินความใหญ่คือความมั่นคง ดังนั้นผมจึงยังคงเชื่อมั่นว่า เรายังสามารถที่จะเติบโตไปต่อ


อย่างไรก็ตามในโอกาสนี้ ตัวแทนของวิริยะประกันภัย ที่ได้รับรางวัล นางสาวสุพร จันทร์โภคาไพบูลย์ จากสาขาปากเกร็ด-345 อดีตเคนทำงานธนาคารที่สิงคโปร์ เริ่มรู้จักประกันภัยครั้งแรกคือประกันเมารีน และเมื่อมาขายก็ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งเพราะวิริยะมีระบบศูนย์เครือข่ายที่ทำให้การบริการหลังการขายให้กับลูกค้าทำได้ ทุกวันนี้มียอดขายเดือนละ 6-7ล้านบาท และนางปียพัชณ์ วงศอนันสุนทรี จากสาขาอุดรธานี กล่าวว่า การได้รับรางวัลคือหนึ่งในความภูมิใจ เดิมนั้นมีอาชีพเป็นพยาบาล แต่ได้ผันมาเป็นตัวแทนและทุกวันนี้ยอดขายต่อเดือนอยู่ที่ 2.5-3ล้านบาท และ


นางจิตร์ตรา เพชรวิสัย จากสาขาภูเก็ต บอกว่าถือเป็นความภูมิใจที่ได้รับรางวัล ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กัยลูกค้า และสำคัญตัวเราต้องสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในทุกๆด้าน ด้วย

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.