พร้อม ! www.เราชนะ.com ลงทะเบียน 29 ม.ค. 64


หลังคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบโครงการเราชนะ โดยจะมีการจ่ายวงเงินไม่เกิน 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา 2 เดือน ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 นั้น โดยมีเงื่อนไข 7 ข้อ อาทิ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33,ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท , ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท เป็นต้น


โดยโครงการเราชนะ จะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ลงทะเบียนในวันที่ 29 ม.ค. เป็นวันแรก เพื่อใช้ซื้ออาหาร สินค้า ค่าแท็กซี่ รถตู้ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ค่าเช่าบ้าน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.–31 พ.ค.64


ส่วนร้านค้า แท็กซี่ รถตู้ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่สนใจร่วมโครงการ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 31 มี.ค.64 ทาง www.เราชนะ.com นั้น  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.