58374738_422267565255670_156981546872052

กนกวรรณ บุญประเสริฐ

Kanokwan Bunprasert

WEALTH PLUS TODAY

CO-FOUNDER

EDUCATION

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

PERSONAL PROFILE

ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอยู่ในสายข่าวการเงิน การคลังมานานกว่า 20 ปี ประสบการณ์ทำข่าวเจาะ เขียนเชิงวิเคราะห์ มาตรการรัฐ การคลัง และเศรษฐกิจมหภาค

WORK EXPERIENCE

2539-2546 ผู้สื่อข่าวสายการเงิน ธนาคารพาณิชย์ กระทรวงการคลัง ทำเนียบรัฐบาล สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น

2546-2562 ผู้สือข่าวสายการเงิน กระทรวงการคลัง ทำเนียบรัฐบาล นสพ.โพสต์ทูเดย์

ผลงานที่ผ่านมา

รางวัลบทความป๋วย อึ้งภากรณ์ จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ปี 2558 รางวัลชมเชย เรื่อง “ หนี้นอกระบบโจทย์ท้าทายรัฐบาล ”

ปี 2559 รางวัลที่ 3 เรื่อง “ กะเทาะปัญหาหนี้ครู จุกอกแบงก์ออมสิน ”

ปี 2561 รางวัลที่ 2 เรื่อง “ ถึงเวลาถอนสมอ มาตรการอุ้มชาวนา หนี้ภาคเกษตรที่ถูกซุกอยู่ใต้พรม”