KJL เปิดบ้านต้อนรับ “ก.ล.ต.-ตลท.” เยี่ยมชมกิจการ

Categories : Stock Market, PR News

Public : 10/06/2022
นายการุณย์ สุจิวโรดม (คนกลาง) ประธานกรรมการ นางกันยา สุจิวโรดม (คนที่ 3 จากซ้าย) และนายเกษมสันต์ สุจิวโรดม (คนที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL ผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตตู้ไฟสวิทช์บอร์ด รางเดินสายไฟ และงานโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษ Sheet Metal Works ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ในการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า KJL และผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made-to-order) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ (mai) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ของ KJL ร่วมให้ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเร็วๆ นี้