กลุ่มซีไอเอ็มบี มอบทุนการศึกษา CIMB ASEAN Scholarship ปีที่ 7

Categories : Update News, PR News

Public : 10/07/2022

กลุ่มซีไอเอ็มบี มอบทุนการศึกษา CIMB ASEAN Scholarship ปีที่ 7 ทุนการศึกษาเต็มจำนวน และโอกาสสู่การทำงานในระดับภูมิภาคอาเซียน

นายพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวุธว์ ธนิตติราภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจ และรักษาการผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน และ นางกนกไพ วงศ์สถิตพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย นางสาวพริมา ทังสุบุตร นิสิตจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวพัณณิตา บำรุงพนิชถาวร ศึกษาต่อที่โรงเรียนบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบาธ สหราชอาณาจักร ในพิธีมอบทุนการศึกษา CIMB ASEAN Scholarship ปีที่ 7 ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนและนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์และ กัมพูชาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 4,000 คน ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งหมด 14 คน และเป็นนักศึกษาประเทศไทย 2 คน ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย และสหราชอาณาจักร

นางสาวปุณนิตา กล่าวว่า “เป็นโอกาสดีที่ได้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการมืออาชีพ ทางคณะกรรมการตั้งใจฟังและให้คำแนะนำการวิเคราะห์ธุรกิจธนาคาร ทำให้ได้รับความรู้ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น”

นางสาวพริมา เปิดเผยว่า “การผ่านการคัดเลือกในรอบต่างๆ และได้รับทุนในครั้งนี้ กระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นและแรงจูงใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อจะบรรลุเป้าหมายการศึกษาที่ตั้งไว้”

อนึ่ง CIMB ASEAN Scholarship เป็นทุนการศึกษาระดับอาเซียนที่จัดขึ้นทุกปี โดยเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าสื่อการเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายอาชีพกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ผ่านพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา การทำงานจริงผ่านการฝึกงานและเริ่มต้นอาชีพไปกับกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ติดตามข่าวสารการรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://careers.cimb.com/students/cimb-asean-scholarship