วิริยะประกันภัย มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยใน จ.อุบลราชธานี

Categories : Insurance, ESG News

Public : 10/12/2022
      นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบถุงยังชีพ จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวภารดา เจียกุลธร ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ส่งมอบถุงยังชีพที่ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค และสิ่งของจำเป็น เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี