FWD ประกันชีวิต เตรียมจัดกิจกรรม “FWD Insurance Open House

Categories : Insurance

Public : October 27, 2022

FWD ประกันชีวิต เตรียมจัดกิจกรรม “FWD Insurance Open House” เป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่องาน Stepping forward toward the next in class - พร้อมก้าวสู่อนาคตในธุรกิจประกันกับ FWD ประกันชีวิต” ชวนคนรุ่นใหม่ทั้งนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่สร้างพื้นที่ให้พนักงานได้แสดงออกถีงพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและไอเดียใหม่ๆ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ในการ “เปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต” 

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”) เปิดเผยว่า FWD ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital by designed)  โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาขับเคลื่อนการทำงานในทุกส่วน เพื่อทำให้ประกันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ซื้อง่าย เข้าถึงง่าย มีส่วนร่วมได้ง่าย ตอบรับยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเล็งเห็นความสำคัญของการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่สร้างพื้นที่ให้พนักงานทุกคนได้แสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและไอเดียใหม่ๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นในปีนี้เราจึงได้เตรียมจัดกิจกรรมเปิดบ้านFWD Insurance Open House” ขึ้น เป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่องาน Stepping forward toward the next in class – พร้อมก้าวสู่อนาคตในธุรกิจประกันกับ FWD ประกันชีวิต” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 -18.00 น.ณ สำนักงานใหญ่ FWD ประกันชีวิต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการทำงานในสายเทคโนโลยีทุกแขนง  ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทประกันชีวิตที่แตกต่าง เพื่อก้าวไปสู่อีกระดับของนวัตกรรมประกันไปด้วยกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต”

ภายในกิจกรรมเปิดบ้าน “FWD Insurance Open House” จะได้โอกาสเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแบ่งปันความรู้และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำงานใน FWD ประกันชีวิต ทั้งตำแหน่งงานที่น่าสนใจ การผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้กับพนักงาน โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดหยุ่น พร้อมสวัสดิการที่เข้าใจคนรุ่นใหม่ และรับฟังเรื่องราว Insights เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจประกัน รวมถึง Career Talk เจาะ เทรนด์ไอทีดิจิทัลและอนาคตของคนสายนี้ที่จะต้องรู้รวมถึงพูดคุย เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสายงานที่โดนใจ ตลอดจนพบปะพูดคุยกับทีมหัวหน้างาน และผู้บริหารFWD ประกันชีวิต ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/FWDOH22_Info และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/FWDOH22_FWDตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มีจำนวนจำกัดเพียง 100 ที่นั่ง เท่านั้น