ธอส. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคีประจำปี 2565 ณ วัดหมูสี จ.นครราชสีมา

Categories : Update News, PR News

Public : 10/30/2022

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ประธานกรรมการบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี 2565 ณ วัดหมูสี ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานธนาคาร และอดีตผู้บริหารธนาคารเข้าร่วมพิธี โดยมีเจ้าคณะอำเภอปากช่อง เจ้าอาวาสวัดคีรีวันต์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งธนาคารได้สมทบทุนถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคี จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,364,499 บาท เพื่อให้วัดหมูสีนำไปบูรณะซ่อมแซมอุโบสถ บูรณะซ่อมแซมและทำสีหลวงพ่อเขาใหญ่ พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์และทำถนนทางเข้าวัด เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้รับความสะดวกในการเข้าวัดเพื่อนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิต รวมถึงยังได้มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านหมูสี เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและช่วยเหลือเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของธนาคารในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการศึกษา โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชน และการปลูกความเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อร่วมกันสร้างสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนต่อไป