EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินแก่ธนาคารกานาเดีย กัมพูชา ส่งเสริมผู้ประกอบการกัมพูชาลงทุนธุรกิจและนำเข้าสินค้าไทย

Categories : Update News, Finance

Public : November 1, 2022
  ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเรย์มอนด์ เซีย เซย กวน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร ธนาคารกานาเดีย จำกัด (มหาชน) กัมพูชา ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 450 ล้านบาท สำหรับให้ธนาคารกานาเดียนำไปใช้สนับสนุนผู้ประกอบการในกัมพูชาที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไซส์ของไทยหรือโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการจากประเทศไทย