บล.เกียรตินาคินภัทร คว้ารางวัลระดับอาเซียน โดดเด่นด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนตอบโจทย์

Categories : Update News, Wealth

Public : 11/04/2022

ดร.จอน วงศ์สวรรค์ หัวหน้าฝ่าย Investment Solutions สายงานที่ปรึกษาและบริหารการลงทุนลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Top 25 ASEAN Selectors ซึ่งจัดโดย Citywire บริษัทที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน มอบให้แก่ผู้ที่มีความสามารถในคัดเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ดีให้กับนักลงทุนทั้งด้านผลการดำเนินงานของกองทุนและความพึงพอใจของนักลงทุน นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ดี เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่โรงแรม Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565