มูลนิธิทีทีบีรับมอบเงินสนับสนุนจากแบลจ. อีสท์สปริง จุดประกายเยาวชน ต่อยอดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

Categories : Update News, PR News

Public : 11/07/2022
    นายปิติ ตัณฑเกษม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ มูลนิธิทีทีบี และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี รับมอบเงินสนับสนุนมูลค่า 355,900.38 บาท จากนางสาวปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน จัดโดยมูลนิธิทีทีบี เพื่อจุดประกายเยาวชนด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมต่อยอดสู่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งพลังแห่งการให้กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยเงินสนับสนุนดังกล่าวมาจาก 10% ของค่าบริหารจัดการ (Management Fee) กองทุนรวมหุ้นทีเอ็มบีธรรมมาภิบาลไทย โดยได้รับมอบเงินสนับสนุนในงาน fai-fah Art Fest 2022 ณ ทีเอ็มบีธนชาต สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน เมื่อเร็ว ๆ นี้