ทุนธนชาต (TCAP) กำไร 9 เดือน 4,134 ล้านบาท เติบโตแข็งแกร่ง 17.51%  

Categories : Update News, Stock Market

Public : 11/10/2022

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 2565 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 5,142 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จำนวน 4,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้น   ร้อยละ 17.51 จากงวดเดียวกันปีก่อน เป็นผลมาจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP กล่าวว่า “ในงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 5,142 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 4,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.51 จากงวดเดียวกันปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่ TCAP ถือหุ้นอยู่มีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับบริษัทร่วมที่ TCAP เข้าไปลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ในส่วนของบริษัทย่อยนั้น ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) มีกำไรเพิ่มขึ้น   ร้อยละ 11.55 จากงวด 9 เดือนปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวได้เป็นอย่างดีของสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก การบริหารจัดการต้นทุนที่ดี และการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน ธนชาตประกันภัย (TNI) มีเบี้ยประกันภัยรับในงวด 9 เดือนเติบโตขึ้นร้อยละ 24.92 ซึ่งเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับ ธนชาตพลัส (T-Plus) มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มียอดสินเชื่อคงค้างมากกว่า 4,000 ล้านบาท และ NPL ยังคงเป็นศูนย์ จากการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ หลักทรัพย์ธนชาต (TNS) มีการเติบโตของรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้ค่านายหน้าได้เป็นอย่างดี เพื่อมาชดเชยรายได้ค่านายหน้าที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย

               นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา TCAP ได้ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน  ธนชาตประกันภัย (TNI) และ หลักทรัพย์ธนชาต (TNS) ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ TCAP ในบริษัทย่อยทั้ง 2 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 50.96 เป็นร้อยละ 89.96 เนื่องจาก TCAP มองเห็นว่าบริษัทย่อยทั้ง 2 เป็นบริษัทย่อยที่สำคัญของ TCAP และมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับสูง ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมนี้ TCAP เชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของ TCAP ในอนาคต”