กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17

Categories : Update News, Insurance

Public : 11/15/2022
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับเกียรติจากคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (คนที่ 3 จากขวา) คุณศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (คนซ้ายสุด) และคุณภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานฯ ร่วมเปิดบูธในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 Money Expo Chiangmai 2022 โดยมีคุณกฤษณะ อาจธฤทธิ์ SVP - Senior Regional Agency Management (คนที่ 2 จากขวา) และคุณกฤษณพงศ์ สาระมูล VP - Regional Agency Management (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหาร และตัวแทนให้การต้อนรับ ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต