วิริยะประกันภัย สนับสนุนกิจกรรม “พี่เพื่อน้องฯ ปีที่ 16”ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองขอน จ.กาญจนบุรี

Categories : Update News, Insurance, PR News

Public : 11/23/2022

วิริยะประกันภัย สนับสนุนกิจกรรม “พี่เพื่อน้องฯ ปีที่ 16”ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองขอน จ.กาญจนบุรี

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และดร.นภัสวรรณ วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน รับมอบทุนสนับสนุนการจัดสร้างห้องตัดผม จำนวน 15,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวรุ่งรัศมิ์ ปัญญาดี รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองขอน ภายใต้กิจกรรม “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 16” อันเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทประกันภัย องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกลุ่มสื่อมวลชน และอาสาสมัครในพื้นที่ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนิตยสารไทยแลนด์อินชัวรันส์เป็นผู้ประสานงานหลัก ณ โรงเรียนบ้านหนองขอน อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

    พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมวาดภาพระบายสีตกแต่งฝาผนังห้องตัดผม และร่วมออกบูธกิจกรรมเกมสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

    กิจกรรมพี่เพื่อน้องฯ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้องค์กรและหน่วยงานทั้งในวงการประกันภัยและธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งสื่อมวลชนหลายแขนง ได้บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมอันเกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนและการพัฒนาพื้นที่ชุมชนที่ห่างไกล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของชาววิริยะจิตอาสาที่มีความตระหนักในความสำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจุดมุ่งหมายอันแน่วแน่ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย เพื่อร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคมอย่างยั่งยืน