เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 2 รางวัล สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี ประกันสุขภาพระดับพรีเมี่ยม “Elite Health Plus” และประกันสุขภาพเหมาจ่าย “D Health Plus”

Categories : Update News, Insurance

Public : 12/01/2022

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ขึ้นรับ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  รางวัลผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพระดับพรีเมี่ยม “Elite Health Plus” และรางวัลผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเหมาจ่าย “D Health Plus” จาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในพิธีมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  งานจัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยการรับรางวัลดังกล่าวยังเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในแนวนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างเข้าใจและเข้าถึงได้เป็นอย่างดี โดยมี นายพุฒิพัฒน์  สุภรณ์ไพบูลย์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  นางสาวจิตต์เกษม สุรธรรมานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ นางสาววิมลวรรณ ปัทมรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ นายรัชดา  พุ่มสุวรรณ  รองกรรมการผู้จัดการ  และนายปาณัท  สุทธินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมแสดงความยินดี  พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

โดยการมอบรางวัลBUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” ถือเป็นการคัดสรรสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565 ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บริโภค ให้เป็นสินค้าและบริการแห่งปี โดยผ่านการวิจัยตลาดในขั้นต้นจากทีมบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคะแนนโหวตจากประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้ง ยังสะท้อนถึงความสำเร็จด้านการพัฒนาสินค้าและด้านการตลาดของสินค้าและบริการของบริษัท ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด

ทั้งนี้ ความโดดเด่นของคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) อยู่ที่การให้ความคุ้มครองที่เหนือระดับ สามารถเลือกวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงได้สูงสุดถึง  20-100  ล้านบาทต่อปี  คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด  และอุบัติเหตุ ครอบคลุมการรักษาทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) ที่คุ้มครองห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล และห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U.) เหมาจ่ายตามจริงรวมสูงสุด 365 วัน หรือถ้านอนห้องเดี่ยวพิเศษ คุ้มครอง 10,000-25,000 บาทต่อวัน และการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ตามแผนความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือก รวมถึงการฟอกไต การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการเคมีบำบัด และแบบ Targeted Therapy รวมถึงการรักษาแบบนวัตกรรมใหม่ Immunotherapy ให้คุณมั่นใจในการเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวินิจฉัยโรคแบบ CT Scan และ MRI  โดยไม่ต้องแอดมิท นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกประเทศที่ต้องการรักษาได้(4) และเบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็กซ์ เหมาจ่ายตามจริงสูง ถึง 1-5 ล้านบาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง  คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ คุ้มครองตอนแอดมิท รวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด อีกทั้งจะผ่าตัดเล็กหรือใหญ่ หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง  โดยไม่ต้องนอน  ก็คุ้มครอง ไหวแค่ไหน ก็เลือกจ่ายแค่นั้น ด้วยการเลือกแผนความคุ้มครองเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือ เลือกกำหนดความรับผิดส่วนแรก (Convertible Option) เพื่อลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ถูกลง และเบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้(3) นอกจากนี้ เมื่อถึงวัยเกษียณ ยังสามารถเลือกปรับได้ตรงใจ ให้สิทธิ์เลือกปรับลดความรับผิดส่วนแรก โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่ ได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับสวัสดิการที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ อีลิท เฮลท์ พลัส และ ดี เฮลท์ พลัส  สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี – 90 ปี คุ้มครองยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี และสามารถเลือกพลัสความคุ้มครองเพิ่มได้ตามความต้องการ เช่น ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) หรือ สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) ที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม และค่ารักษาทางสายตา