CPFTH เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 5 และ 10 ปี ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ช่วง ม.ค. 66

Categories : Update News, Wealth

Public : 12/16/2022

 “ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)” หรือ CPFTH ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรในประเทศไทย ประเภทสัตว์บก เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ [3.09 – 3.29%] ต่อปี และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ [3.94 – 4.24%] ต่อปี ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 26-27 และ 30 มกราคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้ที่ “A+”  จากทริสเรทติ้ง เสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงินบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” หรือ “Kitchen of the World” เปิดเผยว่า บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CPFTH บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ [3.09 – 3.29%] ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ [3.94 – 4.24%] ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนสำหรับหุ้นกู้แต่ละรุ่นจะประกาศให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงเดือนมกราคม 2566 นี้

CPFTH เป็นหนึ่งในผู้นำในเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรในประเทศไทย ประเภทสัตว์บก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ด ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปขั้นพื้นฐาน การผลิตอาหารและอาหารพร้อมรับประทาน โดยมุ่งเน้นเสนอผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมรอบด้าน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับผลการดำเนินงานของ CPFTH ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 มีรายได้จากการขายรวม 77,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิจำนวน 5,585 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพการผลิตที่ดี ประกอบกับ ระดับราคาเฉลี่ยของธุรกิจเนื้อสัตว์ในประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยราคาสุกรที่ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะขาดแคลนสุกรในประเทศ และราคาไก่เนื้อที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการบริโภคที่สูงขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ที่คลี่คลาย

ทั้งนี้ ธนาคารผู้จัดจำหน่ายเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ CPFTH ที่จะเสนอขายในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการที่มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย CPFTH เป็นบริษัทที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม CPF และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “A+” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งในแง่ของกลยุทธ์ทางธุรกิจและการเงินที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทแม่เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน BualuangmBanking

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai (https://moneyconnect.krungthai.com/)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) หรือผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-777-6784

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai Digital Banking

*ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)