กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง จัดสัมมนา The Future of Family Business and Its Enduring Legacy

Categories : Update News, PR News

Public : 12/16/2022
    นายวิน พรหมแพทย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา The Future of Family Business and Its Enduring Legacy โดยรับเกียรติจาก ดร. กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ (ขวา) ศาตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ University of California San Diego (UCSD) และอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสองทายาทธุรกิจ นางสาวนัฐธารี พันธุ์เพ็ญโสภณ (ที่ 2 จากซ้าย) Chief Operating Officer บริษัทโคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนายอชิระ บุญสงเคราะห์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ กรรมการ บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ในเรื่องของธุรกิจครอบครัว ให้กับกลุ่มลูกค้ากรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง จัดขึ้นที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ