ธอส. ในงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life”

Categories : Update News, Finance

Public : 12/17/2022

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทย ที่ดีกว่า โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานและร่วมเยี่ยมชมบูธของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยมีนางภานิณี มโนสันติ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ ธอส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารให้การต้อนรับ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีงานดังกล่าวขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ความช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระหนี้สินให้กับครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการวางแผนทางการเงิน การลงทุน การกู้ยืม และการไกล่เกลี่ยหนี้ สำหรับภายในงาน ธอส. ได้นำมาตรการช่วยลดภาระให้กับครูมาให้บริการ

   

นำโดยมาตรการ 22 [M22] : สำหรับลูกค้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ยังคงรับราชการและ/หรือเป็นข้าราชการบำนาญ สถานะ NPL หรือ ลูกค้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ยังคงรับราชการและ/หรือเป็นข้าราชการบำนาญ สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ/ปรับโครงสร้างหนี้ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้ผ่อนเงินงวดต่ำพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 2 ปี เดือนที่ 1-10 ชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ : คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี นาน 6 เดือน และบ้านมือสอง ธอส. จำหน่ายพร้อมส่วนลดสุดพิเศษ และสามารถผ่อนดาวน์ 0% ระยะเวลานานถึง 36 เดือนทุกรายการทรัพย์  ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

มหกรรมแก้หนี้ครู