กรุงเทพประกันชีวิตมอบของขวัญจัดคอนเสิร์ต อัสนี-วสันต์ แทนคำขอบคุณ ย้ำจุดยืน 5 มิติหลักมั่นใจก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนตามแผน 3 ปี

Categories : Update News, Insurance

Public : 12/19/2022

  

              กรุงเทพประกันชีวิต มั่นใจเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ 5 มิติหลัก สร้างความเชื่อมั่นก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนตามแผนภายใน 3 ปี พร้อมให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และคู่ค้า ตลอดจนสื่อมวลชน  จัดงานคอนเสิร์ต อัสนี-วสันต์ รักเธอเสมอ ที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เป็นของขวัญปลายปี แทนคำขอบคุณทุกท่านที่อยู่เคียงข้างและให้การสนับสนุน กรุงเทพประกันชีวิตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

       

   นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA กล่าวว่า  ในนามของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมทั้งสื่อมวลชน ที่ได้ช่วยให้การสนับสนุนและส่งเสริม กรุงเทพประกันชีวิต ในรอบปี 2565 เป็นอย่างดี   พร้อมให้ความมั่นใจเดินหน้าตามทิศทางการดำเนินธุรกิจตามแผน 3 ปี (2565-2567)โดยมุ่งเน้น   5 มิติหลัก เพื่อการเดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน (a journey towards sustainable future) ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา ได้เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จขององค์กร ตอกย้ำว่าเราเดินมาถูกทางและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดีเลิศ

          โดยความสำเร็จจากการดำเนินตามกลยุทธ์ 5 มิติ  ทางด้านการบริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ Excellent Health Services เราได้พัฒนาสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกกลุ่ม  ทั้ง Prestige Health / Happy Health / Value Health ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านสุขภาพ (Health Ecosystem)  ที่ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน BLA Health Services การบริการสุขภาพครบวงจร อาทิ BLA Health Partner , BLA Every Care และ E Services โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติโควิด ที่เราเปิดโครงการ Care@Home ทั้งเฟส 1 และ เฟส ช่วยให้ลูกค้าที่ประสบปัญหาสามารถแก้ไขให้ลุล่วงมาได้

          ในส่วนทางด้าน Wealth เราได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต พร้อมการวางแผนชีวิต วางแผนการลงทุน การประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นการวางแผนเพื่อเป้าหมายในชีวิตโดยมีที่ปรึกษาทางการเงินและระบบทำงานที่ตอบโจทย์เป้าหมายชัดเจน

          ในช่วงปีที่ผ่านมา เราได้เริ่มปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการในทุกกระบวนการ ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล โดยคาดหวังว่า ภายใน 5 ปี ทุกระบบจะดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ โดยในปัจจุบันเรามีแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า BLA Happy Life App และ Bangkok Life GMC App  เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ

          สำหรับด้าน Channel การเพิ่มช่องทางการขาย เราเพิ่งเปิดตัวโครงการสถาปนิกทางการเงิน Bangkok Life Fin Architect เป็นโครงการที่ดีมากต่อเนื่องจาก Smart Agent, Smart FA และ Smart Leader พัฒนาขึ้นสำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพทางการเงินที่ตนเองสนใจและมีเป้าหมายในการก้าวสู่ความเป็นเจ้าของธุรกิจในระยะยาว โดยเราเน้นสร้างตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ เตรียมความพร้อมเพื่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต  ตอบโจทย์การทำงานของคนรุ่นใหม่ได้อย่างดี     ขณะเดียวกันมีสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางธนาคารและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้มีการจับมือกับ ธนาคารทิสโก้ ในการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณและวางแผนคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ตลอดจนการคิดค้นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อการเกษียณ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ เรามีเป้าหมายมุ่งสู่ผู้นำช่องทางขายประกันออนไลน์ ด้วยแบบประกันหลากหลายประเภท อาทิ การออมทรัพย์การเกษียณ และสุขภาพ โดยจับมือกับ ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์ม อีคอมเมิรซ์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน

 

          นอกจากนี้เรายังคงมุ่งมั่นขยายบทบาทในการช่วยเหลือสังคม และให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยจิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับอนุมัติจากองค์กรณ์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนเรียบร้อยแล้ว.