แบงก์แห่สำรองเงินสด รับเทศกาลปีใหม่ 2566

Categories : Update News, Finance

Public : 12/20/2022

ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2566 นีี้ ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งได้เตรียมสำรองเงินสดไว้ให้บริการลูกค้า โดยธนาคารกสิกรไทยได้สำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม รวมทั้งสิ้น 35,600 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา 8,700 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ  3,700 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาค 5,000 ล้านบาท  ซึึ่งปัจจุบันมีอยู่ 824 สาขาทั่วประเทศ

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 9,000 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 26,900 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ 12,000 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาค 14,900 ล้านบาท

ส่วนธนาคารกรุงเทพ ได้สำรองเงินสดไว้ 45,000 ล้านบาท ผ่านตู้เอทีเอ็มที่รองรับการให้บริการเกือบ 10,000 จุดทั่วประเทศ รวมทั้งสาขาไมโครในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง พร้อมเพิ่มความสะดวกผ่านช่องทางธนาคารตัวแทน (Banking Agent) อีกกว่า 140,000 จุด ทั่วประเทศ ที่ยังคงเปิดให้บริการ ฝาก-ถอนเงินสด ได้ตามปกติไม่มีวันหยุด

นอกจากนี้ ในช่วงวันหยุดดังกล่าวลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการทางการเงินของธนาคารกรุงเทพได้ที่สาขาไมโครภายในห้างสรรพสินค้าและจุดชุมชนกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงบริการตัวแทนธนาคารที่รองรับธุรกรรมในการฝาก-ถอนเงินสด ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven, โลตัส, บริการ Bank@Post ของไปรษณีย์ไทย และบริการผ่านตู้บุญเติม (ฝากเงินสด) ซึ่งมีจุดให้บริการรวมกันกว่า 140,000 แห่งทั่วประเทศ

ดังนั้น ลูกค้าธนาคารจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถเบิกถอนเงินสดสำหรับใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ตลอดจนทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ สาขาทั่วประเทศของธนาคารจะเปิดทำการเป็นปกติตั้งแต่วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

สำหรับธนาคารทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ได้สำรองเงินสดไว้ในตู้เอทีเอ็ม 9,500 ล้านบาท และที่สาขาทั่วประเทศ 4,500 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 14,000 ล้านบาท

ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ได้สำรองเงินสดเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าเพิ่มเติมจากภาวะปกติโดยรวมทั้งสิ้น 39,000 ล้านบาท เป็นการสำรองเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5%  เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่องและภาครัฐเน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากขึ้น โดยแบ่งเป็นการสำรองธนบัตรผ่านตู้เอทีเอ็ม 32,500 ล้านบาท และสาขา 6,500 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 776 สาขา มีเครื่องเอทีเอ็มรวม 12,451 เครื่อง