แบงก์ชาติเผยสำรองเงินสดปีใหม่แสนล้านบาท

Categories : Update News, Finance

Public : 12/20/2022

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่ประชาชนมีความต้องการใช้ธนบัตรในระดับสูงกว่าปกติ นั้นธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอ โดยประมาณการว่าธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 100,000 ล้านบาท