บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้าผลการประเมินระดับ A – ประจำปี 2565 จาก CDP ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านคมนาคมขนส่งทางรางของไทย

Categories : Update News, ESG News

Public : 12/20/2022
 

บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้าผลการประเมินระดับ A - ประจำปี 2565 จาก CDP ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านคมนาคมขนส่งทางรางของไทยในการบริหารจัดการ Climate Change

 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับการประเมินระดับ A - ในด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จากการประเมินของ CDP ประจำปี 2565 ซึ่งถือเป็นบริษัทคมนาคมขนส่งทางรางรายแรกและรายเดียวของไทยที่ได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่ม “ผู้นำ” หรือคะแนนระดับ A และ A - ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่บีทีเอส กรุ๊ปฯ ผ่านการประเมิน อีกทั้งยังได้รับคะแนนสูงขึ้นจากปีก่อนที่ได้คะแนนในระดับ B และก้าวขึ้นมาเป็น 1 ใน “ผู้นำ” จากจำนวน 8 บริษัทชั้นนำจากไทย ทั้งนี้ มีบริษัททั่วโลกกว่า 9,863 บริษัท และเป็นบริษัทจากประเทศไทยจำนวน 60 บริษัทเข้ารับการประเมิน CDP ในปีนี้

CDP เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ก่อตั้งในปี 2543 มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมมาตรฐานและผลักดันให้มีการเปิดเผยรายงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญต่อโลก (Climate Change), ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Security) และการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ (Forest) ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือของกลุ่มนักลงทุนที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ทั้งนี้ CDP มีการแบ่งผลการประเมินออกเป็น 8 ระดับ ตั้งแต่ A ถึง D - โดยในปี 2565 คะแนนเฉลี่ยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรในภูมิภาคเอเชียอยู่ที่ระดับ C และคะแนนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการขนส่งทางรางอยู่ที่ระดับ B

ตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าในปี 2542 บีทีเอส กรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด โดยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้จัดทำ กลยุทธ์ระยะยาวด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยตั้งเป้าหมายที่จะคงสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral รวมถึงมุ่งมั่นจะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการกำหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของการดำเนินงานซึ่งเจตนารมณ์ และความสำเร็จของบีทีเอส กรุ๊ปฯ สะท้อนผ่านผลการประเมินในระดับ “ผู้นำ” จาก CDP