ฟอลคอนประกันภัยร่วมฉลองเบี้ยประกันภัยรับ ทะลุ 3 พันล้านบาท ในงาน”Falcon New Year Staff Party 2023″

Categories : Update News, Insurance

Public : 12/20/2022
ฟอลคอนประกันภัยร่วมฉลองเบี้ยประกันภัยรับ ทะลุ 3 พันล้านบาท ในงาน"Falcon New Year Staff Party 2023" โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ concept ESG ตามนโยบายหลักขององค์กร

ผู้บริหารและพนักงานฟอลคอนประกันภัยร่วมฉลองเบี้ยประกันภัยรับ ทะลุ 3 พันล้านบาท ในงาน"Falcon New Year Staff Party 2023" โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ concept ESG ตามนโยบายหลักขององค์กร โดยเน้นการลดใช้ทรัพยากรในการผลิตวัสดุที่ใช้ในการจัดงาน และเน้นวัสดุที่ใช้ซ้ำได้ รวมถึงการแต่งกายที่เน้นเสื้อผ้าที่มีอยู่นำมาประยุกต์เข้ากับธีมงาน "Sport Street" นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและร่วมสร้าง Team Work ด้วยการแข่ง Shuffle Dance TikTok Challenge อีกด้วย