กรุงศรีรับ 2 รางวัลยอดเยี่ยมจากงาน The Asian Banker Thailand Awards 2022

Categories : Update News, Finance

Public : 12/20/2022
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้รับ 2 รางวัลจากงาน The Asian Banker Thailand Awards 2022 ได้แก่ รางวัล “Best Digital Lending Service” จากความสำเร็จของ Krungsri iFIN ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลที่ให้บริการแบบดิจิทัล 100% ลูกค้าสามารถทำยื่นขอสินเชื่อได้ง่ายผ่าน Krungsri Mobile App (KMA) อีกหนึ่งรางวัลที่สะท้อนความเป็นผู้นำในการให้บริการด้านสินเชื่อแบบ Digital Lending และรางวัล “Best Social Media Engagement Initiative” จากความสำเร็จของ Kept by krungsri ในการริเริ่มแคมเปญและรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของลูกค้ากับแบรนด์บนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง งานจัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ เมื่อเร็ว ๆ นี้