คปภ.จับมือธุรกิจประกัน ชู “ปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย-ปีใหม่สุขใจบ้านปลอดภัย”

Categories : Update News, Insurance

Public : 12/20/2022

คปภ.ผนึกเอกชนภาคธุรกิจประกันภัย กับ โครงการ กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย-กับปีใหม่สุขใจบ้านปลอดภัย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. ได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจประกันภัยในการรณณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย โดยได้จัดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ซึ่งได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ ปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่และการโดยสารปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวและส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน โดยในปีนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในวิถีถัดไป คปภ. จึงได้ดำเนินโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจัดในรูปแบบ Hybrid ทั้งการจัดงานในพื้นที่ และการจัดงานคู่ขนานในรูปแบบ online เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้อย่างทั่วถึง ภายใต้แนวคิด “รถพร้อม คนพร้อม ประกันพร้อม” ที่ คปภ. ได้เน้นย้ำสำหรับการรณรงค์เทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

ทั้งนี้ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตของประเทศในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ มีแนวโน้มปรับตัวลดลง แม้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจะมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากความพร้อมของทุกภาคส่วนในการร่วมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยดังกล่าว รวมทั้ง คปภ. ในฐานะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้บูรณาการการทำงานในเชิงรุกโดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด คปภ. ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจประกันภัย เปิดตัว 2 กรมธรรม์ (ไมโครอินชัวรันส์) ได้แก่ “ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่ เที่ยวไทย ปลอดภัย” ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,00 บาทและกรมธรรม์ ”ประกันภัยอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ปีใหม่ สุขใจ บ้านปลอดภัย” ให้ความคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท โดยกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 2 แบบ เบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 10 บาท ซึ่งจะเริ่มรับประกันภัยตั้งแต่ช่วงอายุ 20 – 70 ปี โดยแบบประกันภัยจะเริ่มรับประกันตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ระยะความคุ้มครอง 30 วัน