เปิดโพยชื่อหุ้นคำนวณดัชนีครึ่งแรกปี66

Categories : Update News, Stock Market

Public : 12/20/2022

ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ. 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 SET100 sSET SETCLMV SETHD SETTHSI และ SETWB ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 (1 มกราคม 30 มิถุนายน)

 
ดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL), บมจ. คอมเซเว่น (COM7), บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA) และ บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH)
 
ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 7 หลักทรัพย์ประกอบด้วย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV), บมจ. หลักทรัพย์ บียอนด์ (BYD), บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA), บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS), บมจ. เน็กซ์ พอยท์ (NEX), บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY) และ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG)
 
ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 19 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP), บมจ. บีบีจีไอ (BBGI), บมจ. บริทาเนีย (BRI), บมจ. เด็มโก้ (DEMCO), บมจ. มาสเตอร์ แอด (MACO), บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR), บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น (MSC), บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป (PLAT), บมจ. โรแยล พลัส (PLUS), บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์ (RABBIT), บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง (SAK), บมจ. เอสพีซีจี (SPCG), บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX), บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) (TC), บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม (THIP), บมจ. เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส (TKC), บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA), บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) และ บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG)
 
ดัชนี SETCLMV ไม่มีหลักทรัพย์เข้าใหม่
ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 1 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)
 
ดัชนี SETTHSI หลักทรัพย์เข้าใหม่ 25 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE), บมจ. เอ.เจ.พลาสท์ (AJ), บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP), บมจ. แอสเซทไวส์ (ASW), บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM), บมจ. กรุงเทพประกันภัย (BKI), บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG), บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA), บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง (DMT), บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC), บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC), บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป (ICHI), บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (MEGA), บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER), บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE), บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR), บมจ. พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL), บมจ. เซ็ปเป้ (SAPPE), บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD), บมจ. เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR), บมจ. ศุภาลัย (SPALI), บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS), บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL), บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) และ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA)
 
ดัชนี SETWB มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD), บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM)และ บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY)

การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวจะดำเนินการทุกครึ่งปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV และดัชนี SETTHSI เป็นดัชนีที่ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี ทั้งนี้ การทบทวนในครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่าง 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน2565

ผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อหลกทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละดัชนีข้างต้น รวมทั้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนีและวิธีการคำนวณดัชนี ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์www.set.or.th