SME D Bank จัดงานครบรอบวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 21 เดินหน้าบทบาท “ธนาคารเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีไทย”

Categories : Uncategorized, Update News, PR News

Public : 12/20/2022

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาธนาคาร ก้าวสู่ปีที่ 21 โดยจัดภายใต้แนวคิดส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยสู่ BCG Model เติบโตยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมงานด้วย

   

ทั้งนี้ ภายในงาน มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธนาคาร พิธีสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ธนาคาร และบุคลากรขององค์กร รวมถึง ได้รับเกียรติจากหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอวยพรและบริจาคสมทบทุนซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Ambulance) ให้แก่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นับเป็นความภาคภูมิใจและกำลังใจให้ SME D Bank เดินหน้าภารกิจสำคัญในฐานะธนาคารเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ยกระดับกิจการสู่การเติบโต เข้มแข็ง และยั่งยืน ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower