ที ไลฟ์ รุกประกันออมทรัพย์ระยะสั้น ผลตอบแทนสูง ออก “Fast Saving 2/1” ออมสั้น 2 ปี จ่ายเบี้ยครั้งเดียว รับเงินคืนทุก 6 เดือน

Categories : Update News, Insurance

Public : 12/20/2022

ที ไลฟ์ ประกันชีวิต รุกประกันออมทรัพย์ระยะสั้นให้ผลตอบแทนสูง ออก “ประกันออมทรัพย์ Fast Saving 2/1” ออมสั้น 2 ปี รับเงินคืนเร็วทุกๆ 6 เดือน รับผลประโยชน์ทั้งหมดเมื่อครบกำหนดสัญญา 102% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ ผลตอบแทน 2 ปี สูงถึง 2.59% เมื่อเปรียบเทียบกับเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ หรือเทียบเท่ากับผลตอบแทน 2.20% โดยผลประโยชน์ไม่ต้องเสียภาษี พร้อมรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ที ไลฟ์ ประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากทิศทางดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้น บริษัทฯ จึงได้คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการออมเงินและได้รับผลตอบแทนที่ดีพร้อมทั้งยังได้รับความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตเพื่อให้เป็นหลักประกันแก่ทายาทที่อยู่เบื้องหลัง บริษัทฯ จึงได้ออกแบบ “ประกันออมทรัพย์ Fast Saving 2/1” เป็นแบบประกันออมทรัพย์ระยะสั้น 2 ปี จ่ายเบี้ยครั้งเดียว ได้รับความคุ้มครอง 2 ปี จำนวนเงินเอาประกันตั้งแต่ 1,000,000 – 5,000,000 บาท โดยระหว่างสัญญาจะได้รับเงินคืน 0.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกๆ วัน ครบ 6 เดือน รวม 3 งวด รับเงินครบกำหนดสัญญา 100.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ 2 รวมรับผลประโยชน์ทั้งหมดเมื่อครบกำหนดสัญญา 102% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ ผลตอบแทน 2 ปี สูงถึง 2.59% เมื่อเปรียบเทียบกับเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ หรือเทียบเท่ากับผลตอบแทน 2.20% โดยผลประโยชน์ไม่ต้องเสียภาษี พร้อมรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ทั้งนี้ แบบ “ประกันออมทรัพย์ Fast Saving 2/1” เหมาะสำหรับนักลงทุนหรือผู้ออมเงินที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากของธนาคาพาณิชย์ พร้อมทั้งยังได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สมัครง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องตรวจสุขภาพ