ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สานต่อวัฒนธรรม “งดการให้และการรับของขวัญ” ตามนโยบาย No Gift Policy อย่างต่อเนื่อง

Categories : PR News

Public : 12/21/2022
   

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สานต่อวัฒนธรรม โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครือ “งดการให้และการรับของขวัญ” ตามนโยบายNo Gift Policy อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ดำเนินงานด้วยความสุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลและห่างไกลการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นายเศรษฐจักร ลียากาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับการปฏิบัติงาน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การคอร์รัปชั่นเป็นการเอารัดเอาเปรียบ ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม การเสริมสร้างความโปร่งใสจากจุดเล็กๆ ของ No Gift Policy ของธนาคารที่จะไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นๆ อาจนำไปสู่วัฒนธรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของอุตสาหกรรมตลอดจนประเทศชาติต่อไป”