“กรุงไทย” เสริมแกร่งความรู้ทางการเงินกำลังพลกองทัพบก สนับสนุนบริหารจัดการหนี้อย่างยั่งยืน

Categories : Update News, PR News

Public : 12/21/2022
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “โครงการอบรมความรู้ทางการเงิน” จัดโดยกองทัพบก ร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ และสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการเงินให้กำลังพลในสังกัดกองทัพบก โดยนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมเสวนาให้ความรู้ทางการเงินในหัวข้อ “เศรษฐกิจปัจจุบันมีผลต่อหนี้สินกำลังพลอย่างไร ทำอย่างไรให้รอดพ้น” เพื่อชี้ให้เห็นถึงทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีความซับซ้อน ภายใต้หนี้ครัวเรือน ที่อยู่ในระดับสูง กำลังพลจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ความสำคัญของการออม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวให้ทันสถานการณ์ สามารถบริหารจัดการ สร้างความมั่นคงทางการเงินได้อย่างยั่งยืน โดยมีกำลังพลกว่า 500 นายเข้าร่วมรับฟัง ที่หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก