ไทยสมุทร เปิดตัว “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท ซีเนียร์ 90/90”

Categories : Update News, Insurance

Public : 12/21/2022

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO)บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวแบบประกันใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุ “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท ซีเนียร์ 90/90” เป็นแบบประกันที่มีเงินคืนระหว่างสัญญาทุก 2 ปี ครั้งละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มรับตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3 พร้อมความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 19 จนถึงปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี และหากมีชีวิตอยู่ ณ วันครบกำหนดสัญญารับเงินครบกำหนดสัญญา 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับประกันภัยบุคคลที่มีอายุ 50 ปี - 70 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

"เราได้ให้ความสำคัญต่อการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ และภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ทั้งค่าครองชีพ ภาวะเงินเฟ้อ หรือแม้แต่ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น และยังเป็นแบบประกันที่เหมาะสำหรับการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ ด้วยการทำให้ท่านมีความสุขใจในการใช้ชีวิตในบั้นปลายชีวิต" นางนุสรา กล่าว