ก.ล.ต. -ตลท.เยี่ยมชมกิจการ PPPGC

Categories : Stock Market, PR News

Public : 12/21/2022

สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ PPPGC

นายชัยทัศน์ วันชัย (แถวหน้าที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์จำกัด (มหาชน) หรือ PPPGC ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันซึ่งประกอบไปด้วย น้ำมันไบโอดีเซล (B 100) น้ำมันปาล์มโอเลอิน ผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีคัล เช่น กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆพร้อมด้วยผู้บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน(SCB) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท  บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์