กรุงเทพประกันภัยใส่ใจลูกค้า ขยายระยะเวลาผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยถึงตลอดปี 2566

Categories : Update News, Insurance

Public : 12/22/2022

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เห็นความสำคัญกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังส่งผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชน จึงได้บรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระให้แก่ลูกค้า โดยการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มาตรการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต

-ลูกค้าบุคคลที่ทำประกันภัยทุกประเภท (ยกเว้น พ.ร.บ. รถยนต์) ทั้งกรมธรรม์ใหม่และต่ออายุ และมีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

-กรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 และชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด

-ผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 0% ได้นาน 10 เดือน

-ผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 0% ได้นาน 6 เดือน ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซิตี้แบงก์ และบัตรกรุงไทย (KTC)

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่  https://www.bangkokinsurance.com/product/paychannel หรือสอบถามโทร. 0 2285 8888