KTMS” ลั่นระฆังเทรด mai ส่งท้ายปี 23 ธ.ค.นี้ โบรกชี้เป้าราคาเหมาะสม 4.00 – 4.12 บาท

Categories : Update News, Stock Market

Public : 12/22/2022

บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส (“KTMS”) พร้อมเทรด mai 23 ธ.ค.นี้ ประกาศตอกย้ำ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แบบ One-stop Services รายแรกในตลท. จ่อนำเม็ดเงินระดมทุนขยายศูนย์ให้บริการ ฟอกไตเทียม เพิ่มอีก 14 แห่งทั่วประเทศ – โรงงานผลิตน้ำยาไตเทียม และศูนย์บริการวิศวกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินหน้าให้บริการผู้ป่วยโรคไตให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ด้านโบรกฯประสานเสียง ชี้เป้าราคาเหมาะสม 4.00 - 4.12 บาท

นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด  (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในการนำหุ้น IPO จำนวน 76.64  ล้านหุ้นเข้าซื้อขายวันแรก         ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ หมวดธุรกิจบริการ ภายใต้ชื่อย่อ “KTMS”       ทั้งนี้ บริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แบบครบวงจร (One-stop Services) รายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ มีเครื่องไตเทียมรวม จำนวน 254 เครื่อง มีหน่วยไตเทียม จำนวน 20 สาข ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 2 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 สาขา ภาคเหนือ 4 สาขา ภาคตะวันออก 2 สาขา และภาคตะวันตก 2 สาขา ภายใต้การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis Center) ในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (คลินิก หรือ Stand-Alone) และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล (หน่วยไตเทียม หรือ Outsource) ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลรัฐ และกลุ่มลูกค้าเอกชน

ด้วยประสบการณ์การเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มากกว่า 15 ปี            วันนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัทฯสู่การเข้าระดมทุนในตลาด mai ซึ่ง ตอกย้ำถึงศักยภาพความแข็งแกร่งและโอกาสเติบโตในธุรกิจบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในอนาคต            สอดรับกับจำนวนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องเข้ารับบริการการรักษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี ประกอบ           กับปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะมีการทำงานของไตเสื่อมลง ทำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ส่งผลเชิงบวกให้ KTMS” มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยประมาณ 30%

KTMS” ยังขับเคลื่อธุรกิจผ่านบริษัทย่อย 3 บริษัท ประกอบด้วย 1) บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบผลิตน้ำสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการบำรุงรักษา , ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียม 2) บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ 3) บริษัท เนโฟร วิชั่น จำกัด ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าในกลุ่มสิทธิประโยชน์จากนโยบายสนับสนุน SME ของภาครัฐ  

จากแผนระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งทางการเงิน                   โดย KTMS” จะนำเม็ดเงินที่ได้กว่า 237 ล้านบาท ไปต่อยอดธุรกิจการให้บริการ เพื่อใช้ลงทุนในสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 155 ล้านบาท พร้อมทั้งขยายสาขาเพิ่มอีก 14 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น Outsource 8 สาขา และ 6 สาขาเป็น Stand Alone ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีจำนวนเครื่องไตเทียม เพิ่มขึ้น 123 เครื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแผนใช้ลงทุนในโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียม และศูนย์บริการวิศวกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 61 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยโรคไตที่เพิ่มมากขึ้น      ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่า การเข้าระดมทุนในครั้งนี้จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน เพื่อขยายการรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ด้านนายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัดกล่าวในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินว่าKTMS” จัดอยู่ในประเภทหุ้น ESG ที่มีความยั่งยืนต่อเนื่อง และมีความเสี่ยงต่ำ โดยหากพิจารณาจากสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง จากรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (CAGR) ที่ 30.73% ประกอบกับมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ต่ำ เป็นหุ้นที่มีรายได้มั่นคง ทั้งนี้ KTMS” มีศักยภาพความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ครบวงจร ซึ่งสอดรับการสนับสนุนจากโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ อาทิ โครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนงบบริการผู้ป่วยเรื้อรัง จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่มีสิทธิสามารถร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการล้างไต เป็นแบบฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมร่วมกับแพทย์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีจำนวนผู้ป่วยใช้บริการกับกลุ่มบริษัทฯมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจากปัจจัยดังกล่าวจึงตอกย้ำถึงศักยภาพทางธุรกิจของ “KTMS” ได้อย่างชัดเจน  ดังนั้นทำให้เชื่อมั่นว่า การระดมทุนในครั้งนี้ จะสนับสนุนให้ “KTMS” เพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงในอนาคต  

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ประเมินราคามูลค่าเหมาะสมKTMSที่ระดับ 4.12 บาท โดยประเมินรายได้จากการดำเนินงานช่วงปี 2565-2566 ไว้ 360.2 ล้านบาท และ 529.6 ล้านบาท ตามลำดับ เติบโตเฉลี่ย CAGR 30.8% ต่อปี ขณะที่กำไรคาดว่าช่วงปี 2565-2566 อยู่ที่ 18.2 ล้านบาท และ 41.3 ล้านบาทตามลำดับ เติบโตเฉลี่ย CAGR 56.9% ต่อปีโดยมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตจากธุรกิจให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่คิดเป็น 75% ของรายได้รวม ซึ่งบริษัทมีแผนเพิ่มกำลังการให้บริการโดยการขยายสาขา จากเดิมอีก 14 สาขา และเพิ่มจำนวนเครื่องไตเทียมอีก 123 เครื่อง ภายในปี 2566 ส่วนกลุ่มธุรกิจอื่นๆ คิดเป็น 25% ของรายได้รวม มีแนวโน้มเติบโตควบคู่ไปกับการขยายสาขาในโรงพยาบาล

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)ประเมินราคามูลค่าเหมาะสม KTMS” ที่ระดับ4.00 บาท พร้อมมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลการดำเนินงาน และกำไรสุทธิในปี 2565 ว่า มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในปี 2566 ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยการเติบโตของธุรกิจฟอกไต จากนโยบายของภาครัฐ และจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น รวมถึงแผนการขยายสาขา จาก 20 แห่งในไตรมาส 3/2565 เป็น 34 สาขา ในปี2566              อีกทั้ง ยังมีจำนวนเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นจาก 254 เครื่องในไตรมาส 3/2565 เป็น 377 เครื่องในปี 2566 จากปัจจัยในข้างต้น

ส่งผลให้คาดการณ์การเติบโตเฉลี่ยของกำไรโต (CAGR) 50% (2564-2567) จากการคาดการณ์การเติบโตของ KTMS ที่คาดว่ากำไรสุทธิเติบโต 20% ในปี 2565 และการเติบโตจะเร่งขยายตัวขึ้นเป็น 124% และ 29% ในปี 2566 – 2567 จากการรับรู้รายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น 28% CAGR (2564-2567) รวมทั้งการเติบโตของกำไรขั้นต้นที่ 32%CAGR และคาดอัตรากำไรขั้นต้นที่ 20% 22%และ 22% ในปี 2565-2567 อีกทั้งคาดการณ์ EBIT Margin ทรงตัว YoY ที่ 8.1% ในปี 2565 และปรับเพิ่มขึ้นเป็น 11.4% และ 11.8% ในปี2566-2567