ไอแบงก์ ปรับอัตราผลตอบแทนเงินฝากจำพิเศษ มอบผลตอบแทนสูงสุด 1.50% ต่อปี

Categories : Uncategorized, Finance

Public : February 15, 2023
 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ปรับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ สำหรับเงินฝากประจำพิเศษ ทั้งแบบระยะเวลาการฝาก 4 เดือน 7 เดือน 13 เดือน และ 24 เดือน ให้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงสุดถึง 1.50% ต่อปี จ่ายผลตอบแทนทุกเดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย

ไอแบงก์ ได้ทำการปรับอัตราผลตอบแทนเงินฝากประจำพิเศษ เพื่อสนองคนรักการออม โดยผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้ตามต้องการ เริ่มต้นที่ระยะเวลาการฝากต่ำสุด 4 เดือน สูงสุด 24 เดือน มีผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับตามอัตราดังนี้

โดยผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย จ่ายผลตอบแทนทุกเดือน ทั้งนี้หากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด ธนาคารจะเรียกผลตอบแทนคืน 100% ก่อนหักภาษี ฝากได้ทั้งในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

ผู้สนใจสามารถติดต่อเปิดบัญชีได้ที่ไอแบงก์ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 เมษายน 2566 ยกเว้นเงินฝากประจำ 13 เดือน เปิดบัญชีได้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call Center 1302 หรือ แชททาง Messenger : Islamic Bank of Thailand – ibank (@ibank.th) และ Line : iBank 4 all (@ibank)