เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จับมือ ฟรีแลนด์ ส่งเสริมความหลากลายทางชีวภาพที่ดงพญาเย็น

Categories : Update News, PR News

Public : February 15, 2023

บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิฟรีแลนด์ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเกี่ยวกับสัตว์ป่า จัดกิจกรรมอยู่รอดไปด้วยกัน (Surviving Together) ที่ช่วยลดการล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย ส่งเสริมการคุ้มครองและติดตามสัตว์ป่าสงวนในพื้นที่อุทยาน โดยกิจกรรมนี้ดำเนินงานครอบคลุมในพื้นที่อนุรักษ์คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ แหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย UNESCO บนพื้นที่กว่า 6,000 ตารางกิโลเมตร