กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนเรียนต่อ ป.โท ต่างประเทศ ประจำปี 66 เฟ้นหาคนเก่งเสริมทัพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคารสู่โลกการเงินยุคใหม่

Categories : Update News, PR News

Public : February 16, 2023

ธนาคารกสิกรไทยเปิดสมัครสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2566 จำนวน 8 ทุน สำหรับบุคคลทั่วไปและพนักงานธนาคารที่มีความสนใจและต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ  อาทิ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สาขาวิศวกรรมการเงิน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน สาขาสถิติ สาขาวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ และสาขาวิชาพัฒนาและการจัดความความยั่งยืน ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย ท้าทายความสามารถ และได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคารสู่โลกการเงินยุคใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 เมษายน 2566

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ธนาคารกสิกรไทยจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองภายใต้คุณค่าที่ส่งมอบให้กับพนักงาน Possibility to Make an Impact “ให้คุณเป็นคุณ ได้เต็มศักยภาพ” เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถ ปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง เน้นสร้างผู้นำและเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร ซึ่งธนาคารมีความพร้อมและความได้เปรียบด้านเงินลงทุน ฐานข้อมูลลูกค้า เทคโนโลยีและยังได้ร่วมงานกับพันธมิตร และบริษัทสตาร์ทอัพ ระดับแนวหน้าของประเทศและภูมิภาคที่เป็นเครือข่ายทางธุรกิจของธนาคาร

ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2566  จำนวน 8 ทุน สำหรับบุคคลทั่วไปและพนักงานธนาคาร เพื่อสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงกลับมาร่วมเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคารสู่โลกการเงินยุคใหม่หลังจากจบการศึกษา

ผู้ได้รับทุนจะได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาขาวิชาแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1. หมวดสาขาวิชาธุรกิจ อาทิ บริหารธุรกิจ (MBA) การเงิน (Finance) วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (Fintech)  สถิติ (Statistics) การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Management) ​2. หมวดสาขาวิชาวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ (Business Analytics) 3. หมวดสาขาวิชาพัฒนาและการจัดความความยั่งยืน (Sustainability Management) และ 4. หมวดสาขาวิชา อื่นๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา อายุไม่เกิน 30 ปี  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0 มีผลสอบด้านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง TOEFL หรือ IELTS หรือ ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หรือ ภาษาจีน (HSK) สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในหมวดสาขาวิชาทางธุรกิจจะต้องมี GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน และสำหรับหมวดสาขาวิชา Business Analytics ต้องมี GRE อย่างน้อย 312 คะแนน

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์   https://www.kasikornbank.com/th/news ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนาศักยภาพพนักงาน โทร. 02-4701361 หรือ 02-4701656 และ 02-4705915 หรือ KBankScholarship@kasikornbank.com

นายกฤษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่านักเรียนทุนธนาคารที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้กลับมาร่วมงานกับธนาคาร ในหน่วยงานที่เป็นทีมงานหลักของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคาร ซึ่งดำเนินธุรกิจบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) พร้อมมุ่งมั่นเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม (To Empower Every Customer’s Life and Business) โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เป็นยุทธศาสตร์ของธนาคารและบริษัทที่ธนาคารถือหุ้น อาทิ งานด้าน IT/Technology & Fintech  งานด้าน Business Extension & Partnership Management  งานที่เป็นธุรกิจใหม่ Beyond Banking & Innovation งานด้าน Business Analytics งานด้าน Investment Banking และ Regional Business ซึ่งมีโอกาสได้ทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยได้เปิดโครงการ KBank Young Scholarship 2023  เปิดรับสมัครจำนวน 5 ทุน สำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และใกล้จะจบการศึกษา ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยระดับโลกพร้อมเปิดกว้างให้ทุกคนได้เลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์และธุรกิจของธนาคาร